ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/5/2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού . (εισηγ,12331, έως 20/5/2013)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού ως ακολούθως

Λάμπες φθορίου 60cm SNOWWHITE (τεμ.100)

Τα αντίστοιχα STARTERS για λάμπες 60cm (τεμ.100)

Οι προδιαγραφές που αφορούν τον φωτισμό φθορισμού πρέπει να συμμορφώνονται με την οδηγία 2005/32/EG της ΕΕ και την ενεργειακή αποδοτικότητα των προϊόντων. Όλα τα προϊόντα πρέπει να διαθέτουν CE. Κατ’ ελάχιστο πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω:

Α.- Για παραγγελία λαμπτήρων:

  • Κατάργηση όλων των αποχρώσεων 33 και 54
  • Μεγαλύτερη απόδοση σε lm/W

Ελάχιστη απόδοση σε lm/W

18W lm/W >67

36W lm/W >67

58W lm/W >69

  • Χρωματική απόδοση Ra>80
  • Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1
  • Καταργούνται αρχικά οι επιμήκεις λαμπτήρες Φ 26mm και Φ 16mm. Από το 2012 καταργούνται και οι επιμήκεις Φ 28mm.

Β.- Σε περίπτωση παραγγελίας νέων φωτιστικών φθορισμού αυτά πρέπει να διαθέτουν:

  • Λαμπτήρες TL5
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης

Γ.- Για αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών φθορισμού (τα οποία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με νέα) απαιτούνται:

  • Λαμπτήρες της παραγράφου Α
  • Ηλεκτρονικά όργανα έναυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/5/2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 392/12331

Πληροφορίες κ.Β.Καρασούλης τηλ. 210-6868077

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ