Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ.Α. περιλαμβάνουν το Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο, το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, το Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών, το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης καθώς και πολλαπλές βοηθητικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Κεντρικό Ολυμπιακό Στάδιο

Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών

Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου

Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης

Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο

Περιβάλλων Χώρος

Βοηθητικές Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Χώροι Εκδηλώσεων