Ιατρείο

Το Ιατρείο του ΟΑΚΑ βρίσκεται στο Κεντρικό Στάδιο (Ποδοσφαίρου – Στίβου) και διαθέτει:

  • Παθολογικό
  • Ακτινολογικό Εργαστήριο
  • Τραυματολογικό Ιατρείο
  • Φαρμακείο
  • Φυσικοθεραπευτήριο

 

Δραστηριότητες

Κλινικός έλεγχος αθλητών

Κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων

Κάλυψη λοιπών – μη αθλητικών εκδηλώσεων

Προληπτικός έλεγχος προσωπικού ΟΑΚΑ.