Ασφάλεια

Αστυνομικό Τμήμα Ο.Α.Κ.Α.

Διοικητής: Τσαγκάρης Ηλίας, Αστυνόμος Β,  Τηλ.: +30 210 68 492 90

Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας: Τηλ. και Φαξ: +30 210 68 492 80

9ος Πυροσβεστικός Σταθμός Αθηνών

Διοικητής: Αντιπύραρχος Τσαπούρας Ηλίας Τηλ. +30 210 68 298 60

Υποδιοικητής: Επιπυραγός  Ζαμάνης Ιωάννης

Τηλ.: +30 210 68 298 50

Τηλ. Πυρασφάλειας: +30 210 68 298 70

Τηλ. Γραμματείας Πυροσβεστικής: +30 210 68 298 52