Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών – Εργομετρικό Κέντρο

Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών – Εργομετρικό Κέντρο

Σκοπός του ΕΚΑΕ

Το Ε.Κ.Α.Ε. έχει σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιστημών του αθλητισμού, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους, τη συλλογή, την τεκμηρίωση και τη διάδοση πληροφοριών επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος για αθλητικά θέματα, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αθλητικών θεμάτων και την επαγγελματική κατάρτιση προπονητών. Το Ε.Κ.Α.Ε. για την εκπλήρωση των σκοπών τους, συνεργάζεται με τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και άλλους φορείς. Επίσης μπορεί να συμπράττει ή να συνεργάζεται με Oργανισμούς ή μονάδες Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Ε.Κ.Α.Ε.

Στο Ε.Κ.Α.Ε. λειτουργούν:

 • Τμήμα Αθλητιατρικής
 • Τμήμα Βιομηχανικής
 • Τμήμα Βιοχημείας της Άσκησης
 • Τμήμα Εργοφυσιολογίας
 • Τμήμα Ιστοχημείας
 • Τμήμα Αθλητικής Ψυχολογίας
 • Τμήμα Φαρμακοδιέγερσης (Εργαστήριο Ελέγχου Doping)

Τμήμα Αθλητιατρικής

Α. Κλινική εξέταση – Ατομικό ιστορικό

 • Έλεγχος Μυοσκελετικού συστήματος.
 • Σωματομετρικός έλεγχος (Βάρος-ύψος- ποσοστό σωματικού λίπους).
 • Ευλυγισία – ελαστικότητα.

Β. Διάγνωση αθλητικών κακώσεων

 • Οδηγίες για αποθεραπεία – αποκατάσταση – επανένταξη στα προπονητικά προγράμματα.

Γ. Αθλητιατρική Αξιολόγηση

 • Διασφάλιση της υγείας του αθλητή και επιπλέον υποστήριξη με διατροφικά συμπληρώματα.

Δ. Καρδιολογικός έλεγχος (πρωτοβάθμιας).

 • Κλινική εξέταση
 • Ατομικό και οικογενειακό ιστορικό
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας και κόπωσης
 • Υπερηχοκαρδιογράφημα

Ε. Ισοκινητική αξιολόγηση μυϊκών ομάδων

 

Τμήμα Βιομηχανικής

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Α. Τη διερεύνηση και αξιολόγηση των κινητικών ικανοτήτων – σκόπιμη αθλητική τεχνική, με την μέθοδο της δυναμομετρίας και κινηματικής ανάλυσης τριών διαστάσεων.

Β. Τη διερεύνηση των βιομηχανικών συνθηκών και δεδομένων του κινητικού συστήματος και ιδιαίτερα την επίδραση των σωματικών ικανοτήτων στην αθλητική επίδοση, αξιολογώντας την ταχοδυναμική ικανότητα των αθλητών με την μέτρηση των εξής παραμέτρων:

 • Μέγιστη και σχετική ισομετρική και ισοκινητική δύναμη
 • Μέγιστη εκρηκτική δύναμη
 • Μέγιστη συχνότητα του μυϊκού κύκλου διαστολής – συστολής.
 • Μέγιστη αθλητική επίδοση στο κατακόρυφο άλμα.

Γ. Την ανάλυση και τον έλεγχο βασικών αγωνιστικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια αγώνων ή προπόνησης για άμεση και γρήγορη πληροφόρηση αθλητή – προπονητή.

 

Τμήμα Βιοχημείας της άσκησης

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Α. Αξιολόγηση Υγείας και Μεταβολικής Κατάστασης

 • Αιματολογικός έλεγχος (Γενική αίματος- έλεγχος σιδήρου).
 • Ουροχημικός έλεγχος (10 παράμετροι)- Ηλεκτρολύτες.
 • Βασικοί μεταβολίτες (λιπίδια, σάκχαρο, πρωτεΐνες, άζωτο).
 • Ένζυμα – Ορμόνες.
 • Ανοσολογικές παράμετροι.

Β. Μεταβολικές Ικανότητες.

 • Αναερόβια ικανότητα (Καμπύλη αύξησης και απομάκρυνσης γαλακτικού).
 • Οξεοβασική ισορροπία (αέρια αίματος, αερόβια και αναερόβια αξιολόγηση).

Γ. Επίπεδα Stress και κόπωσης

 • Μυϊκή κόπωση και κόπωση οργάνων – Οξειδωτικό stress.
 • Ανοσολογικοί δείκτες.
 • Εργομετρικές δοκιμασίες μέτρησης μεταβολικών δεικτών.

 

Τμήμα Εργοφυσιολογίας

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Α. Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας

 • Προσδιορισμός μέγιστης και υπομέγιστης αερόβιας ικανότητας.
 • Καθορισμός αναερόβιου ουδού (κατώφλι), με αναπνευστικές και γαλακτικές παραμέτρους.
 • Εργαστηριακές (wintage) και στο χώρο άθλησης αξιολογήσεις αναερόβιας ικανότητας.
 • Αξιολόγηση λειτουργικής κόπωσης.
 • Μετρήσεις μεταβολικής λειτουργικής οικονομίας (πχ δρομική οικονομία).

B. Εργαστήριο Αθλητικής Διατροφής

 • Προσδιορισμός ατομικού μεταβολισμού κατά τη διάρκεια της ηρεμίας, μέγιστης προσπάθειας και αποκατάστασης.
 • Διατροφική ανάλυση και σύνταξη ατομικού και ομαδικού διαιτολογίου.
 • Οδηγίες για την επίτευξη ιδανικού αγωνιστικού βάρους.
 • Προαγωνιστική, αγωνιστική και μετα-αγωνιστική διατροφική υποστήριξη.
 • Προαγωνιστική, αγωνιστική και μετα-αγωνιστική υποστήριξη με συμπληρώματα διατροφής.
 • Μεγιστοποίηση της υγείας των αθλητών με συμπληρώματα διατροφής.

Γ. Προπονητική Αξιολόγηση

 • Προπονητικές συστάσεις βασισμένες στις εργοφυσιολογικές και διατροφικές αξιολογήσεις.

 

Τμήμα Ιστοχημείας

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Α. Λειτουργικές δοκιμασίες.

 • Μέγιστη Ισομετρική Δύναμη Τετρακέφαλου.
 • Ισομετρική Δύναμη σε % της μέγιστης σε καθορισμένο χρόνο, συνεχής ή διαλλειματική.
 • Χρόνος συστολής και χρόνος χαλάρωσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έντονη προπόνηση.
 • Δείκτης κόπωσης.
 • Μέγιστη κυκλική ταχύτητα, μέγιστη και μέση ισχύς, δείκτης κόπωσης.

Β. Μεταβολικές παράμετροι μυών.

 • Αναλύσεις στον μυϊκό ιστό : ATP, ADP, AMP, Φωσφοκρεατίνη, G-6-P, G-I-P, F-6-P και La (γαλακτικό).
 • Ένζυμα: Φωσφορυλάση, Γλυκογονική συνθετάση, PFK.
 • Ταχύτητα γλυκογονόλυσης και γλυκόλυσης.
 • Αξιολόγηση ενεργειακού των σκελετικών μυών (παραγωγή και κατανάλωση ΑΤΡ).
 • % αναλογία μυϊκών ινών βραδείας και ταχείας συστολής (I, IIa, IIb, IIc) στον τετρακέφαλο μoυ.

 

Τμήμα Αθλητικής Ψυχολογίας

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

A. Ψυχο-διαγνωστική Αξιολόγηση.

Περιλαμβάνει:

 • Λειτουργικές ικανότητες (επιδόσεις όρασης – ακοής).
 • Ψυχοφυσιολογικές ικανότητες
 • Χρόνος αντίδρασης σε όλες τις μορφές.
 • Αισθητήριο-κινητικές ικανότητες.
 • Ψυχοκινητικές ικανότητες.
 • Αντίδραση Stress.
 • Αξιολόγηση προσωπικότητας.
 • Αξιολόγηση ορίων ψυχικής καταπόνησης (σταθερότητα stress).
 • Αξιολόγηση αντιληπτικών – γνωστικών και βουλητικών ικανοτήτων.

Β. Συμβουλευτική Αγωνιστική Αγωγή.

Γ. Ψυχική προετοιμασία και εφαρμογή ψυχορρυθμιστικών μεθόδων.

 

Πιστοποιημένοι Ιατροί Ε.Κ.Α.Ε.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ-ΙΑΤΡΩΝ-ΕΚΑΕ