Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α)

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δ.Σ. Νεκτάριος Βιδάκης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ασπασία Αντωνοπούλου
Γραμματέας Δ.Σ. Ορέστης Παπαδημάτος
Μέλη Δ.Σ. Αθανασία Αγγελάκη   
  Νικόλαος Αδαμόπουλος
  Γεώργιος Αλικάκος
  Θεόδωρος Αμπατζόγλου
  Νικόλαος Ξυλούρης 
  Ειρήνη Χαιρέτη
Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλιορής
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Βασίλειος Ιεραπετρίτης
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Μωραΐτης
   

ΦΕΚ 836/ΥΟΔΔ/05-10-21

ΦΕΚ 173/ΥΟΔΔ/13-03-20

ΦΕΚ 990/ΥΟΔΔ/22-10-21

ΦΕΚ 1157/ΥΟΔΔ/14-12-22