Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α)

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δ.Σ. Γεωργία Φυρίγου-Κονσόλο
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μαργαρίτα Οικονομοπούλου
Γραμματέας Δ.Σ. Γεώργιος Κασναφέρης
Μέλη Δ.Σ. Αριστοτέλης Βαβούγυιος
  Ανδρέας Πατηνιώτης
  Γεώργιος Αλικάκος
  Θεόδωρος Αμπατζόγλου
  Νικόλαος Ξυλούρης 
  Ιωάννα Μπάτσου
Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλιορής
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής  Μιχαήλ Τσιγώνιας
Β΄ Αναπληρωτής Επιχειρησιακός Διευθυντής Κωνσταντίνος Λεγάκης
 

Αν.Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Βασίλειος Φλεριανός

Αν. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ευστράτιος Μπαρμπούνης
Αν. Γραμματέας Δ.Σ.
Αγαθή Κασούμη
Αν. Μέλη Δ.Σ.
Αντωνία Απέργη
  Αικατερίνη Νικολοπούλου
  Αθανάσιος Βαιλειάδης
  Σπυρίδωνας Σταθούλης
  Θωμάς Τόκας
  Μαρία Πολύζου

ΦΕΚ 1023/ΥΟΔΔ/26-09-23

ΦΕΚ 173/ΥΟΔΔ/13-03-20

ΦΕΚ 985/ΥΟΔΔ/19-09-23

ΦΕΚ 1006/ΥΟΔΔ/21-09-23

ΦΕΚ 1071/ΥΟΔΔ/06-10-23