Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας «Σπύρος Λούης» (Ο.Α.Κ.Α)

Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωάννα Μπάτσου
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Μαργαρίτα Οικονομοπούλου
Γραμματέας Δ.Σ. Γεώργιος Κασναφέρης
Μέλη Δ.Σ. Αριστοτέλης Βαβούγυιος
  Ανδρέας Πατηνιώτης
  Γεώργιος Αλικάκος
  Θεόδωρος Αμπατζόγλου
  Νικόλαος Ξυλούρης 
  Όλγα Βαζδέκη
Συντονιστής Γενικός Διευθυντής Κωνσταντίνος Χαλιορής
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής  Μιχαήλ Τσιγώνιας
Β΄ Αναπληρώτρια Επιχειρησιακή Διευθύντρια
Μαρία Παπαχρήστου
 

Αν.Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Βασίλειος Φλεριανός

Αν. Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Ευστράτιος Μπαρμπούνης
Αν. Γραμματέας Δ.Σ.
Αγαθή Κασούμη
Αν. Μέλη Δ.Σ.
Αντωνία Απέργη
  Αικατερίνη Νικολοπούλου
  Αθανάσιος Βαιλειάδης
  Σπυρίδωνας Σταθούλης
  Θωμάς Τόκας
  Μαρία Πολύζου

ΦΕΚ 1023/ΥΟΔΔ/26-09-23

ΦΕΚ 173/ΥΟΔΔ/13-03-20

ΦΕΚ 985/ΥΟΔΔ/19-09-23

ΦΕΚ 1006/ΥΟΔΔ/21-09-23

ΦΕΚ 1071/ΥΟΔΔ/06-10-23

ΦΕΚ 488/ΥΟΔΔ/16-05-24