Αίθουσες Τύπου

Α. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Αίθουσα Α:

Αίθουσα Τύπου Ολυμπιακό Στάδιο

Χωρητικότητα:100 θέσεις

Κλιματισμός

Μικροφωνική εγκατάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Ο χώρος μπορεί να εξυπηρετηθεί τόσο από το παρακείμενο bar όσο και από το VIP bar του Κεντρικού Σταδίου

Bar

Bar

VIP Bar

VIP Bar

Αίθουσα Β “Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ”:

Αίθουσα Β "Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ"

Αίθουσα Β “Γ. ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ”

Χωρητικότητα: 250 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Καμπίνες για ταυτόχρονη μετάφραση.

 

Β. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ

Αίθουσα Α (ισόγειο):

Αίθουσα Α (ισόγειο)

Αίθουσα Α (ισόγειο)

Χωρητικότητα: 50 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Bar

Bar

 

 

Η αίθουσα μπορεί να εξυπηρετηθεί από το κεντρικό
bar του κλειστού Γηπέδου Αθλοπαιδιών.

 

 

 

 

Αίθουσα Β (υπόγειο):

Αίθουσα Β (υπόγειο)

Αίθουσα Β (υπόγειο)

Χωρητικότητα : 150 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκτάσταση _ Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Καμπίνες για ταυτόχρονη μετάφραση.

 

Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ.

Αίθουσα Τύπου Κλειστού Κολυμβητηρίου.

Αίθουσα Τύπου Κλειστού Κολυμβητηρίου

Αίθουσα Τύπου Κλειστού Κολυμβητηρίου

Χωρητικότητα: 130 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

 

Αίθουσα Τύπου Ανοιχτού Κολυμβητηρίου.

Αίθουσα Τύπου Ανοιχτού Κολυμβητηρίου

Αίθουσα Τύπου Ανοιχτού Κολυμβητηρίου

Χωρητικότητα : 120-250 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση -Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Καμπίνες για ταυτόχρονη μετάφραση.

 

Δ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ.

Αίθουσα Α :

Αίθουσα Α

Αίθουσα Α

Χωρητικότητα : 250 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκτάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Αίθουσα Β:

Αίθουσα Β

Αίθουσα Β

Χωρητικότητα: 80 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Bar

Bar

 

 

Και οι δύο Αίθουσες Τύπου του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρομίου μπορούν να εξυπηρετηθούν από το Κεντρικό bar.

 

 

 

 

E. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.

Αίθουσα Α:

Αίθουσα Α

Αίθουσα Α

Χωρητικότητα : 100 θέσεις.

Κλιματισμός.

Μικροφωνική εγκατάσταση – Ηλεκτρονική υποδομή.

Πρόσβαση για ΑΜΕΑ.

Bar

Bar

 

 

Η Αίθουσα Τύπου του Ολυμπιακού Κέντρου Αντισφαίρισης μπορεί να εξυπηρετηθεί από το κεντρικό bar.