Αθλητικές Δραστηριότητες Σχολείων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Π.Ο.Σ.Α.Δ.) Στα πλαίσια των οργανωμένων αθλητικών σχολικών δραστηριοτήτων (ΠΟ.ΣΑ.Δ) το Ο.Α.Κ.Α. αναπροσαρμόζει τα 3ωρα προγράμματα πού προσφέρονται στις εγκαταστάσεις του ως εξής   ΠΟΣΑΔ 1—ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ...