Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εξάμηνη (6 μήνες) Συντήρηση του Χλοοτάπητα του Κεντρικού Σταδίου του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €27.000,00 (6Χ4.500,00) πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου (εισηγ.317/2651/07-04-2023).

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά στρατζαριστών βαρέως τύπου για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €490,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 284/2713/24-04-2023).

    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την εγκατάσταση νέου δικτύου άρδευσης στον περιβάλλοντα του Προπονητηρίου ΟΑΚΑ     , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 3.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του Κολυμβητηρίου   (εισηγ.2162/20-03-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή λέβητα Νο3(ανάγκες θέρμανσης πισίνων, κλιματισμού, ζεστών νερών), Συγκόλληση όλων των επιμέρους διαρροών, επισκευή «μπούκας», έλεγχος καλής λειτουργίας καυστήρα, παράδοση εν λειτουργία, σύμφωνα  με την εισήγηση του τμήματος Συντήρησης Μηχανημάτων  (αρ. εισηγ, 278/2435/26/04/2023).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την εργασία απομάκρυνσης 5 φωτοσειρών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α. συνολικής επιφάνειας 550τ.μ., στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €28.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εισηγ. 238/2368/24-01-2023).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για επισκευαστικές εργασίες στην είσοδο των αθλητών στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1450,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 237/2400/15-3-23).

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                     ΤΜΗΜΑ ...