Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Υπηρεσίες Επισκευαστικών Εργασιών και Τοποθέτηση Σάουνας στα αποδυτήρια της Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €8.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.626/2936).

    Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ετήσια προμήθεια  γνήσιων  μελανιών,ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 20.000,00€ πλέον  ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ.2471/23-10-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 106 τεμάχια Ημεροδείκτες 2024 γυριστοί, β) 83 τεμάχια ατζέντες, γ) 85 τεμάχια πλανογράμματα, διευκρινίζετε πως στις ατζέντες πρέπει να υπάρχει ημέρα ανά σελίδα και στα πλανογράμματα ζητείτε το μέγιστο ύψος ανά ημέρα, το ίδιο ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα  σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (αρ. εισηγ, 659/3742/23/11/2023) .

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Πλακών Μαρμάρου στον Περιβάλλοντα Χώρο του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €9.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.627/2907).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Σκίασης και Αντικατάσταση μοκέτας σε διάφορους χώρους του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €11.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.631/2729).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια και Μεταφορά Αναλώσιμων Υλικών για τις ανάγκες του τμήματος Δομικών Έργων του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.200,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Δομικών Έργων (εισηγ.656/3961).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...