Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά πολυμηχανήματος KONICA MINOLTA C3350 , για τις ανάγκες τμήματος Πρωτοκόλλου του Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Μηχανογράφησης  (εισηγ. 68/1550/26-1-2023)

                         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια  διατακτικών των έξι (6) ευρώ συνολικού κόστους 5.000,00€ εφαρμογής του άρθρ. 11 παρ2 της ΣΣΕ για το έτος 2022  ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 5.000,00€ μέ ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Προσωπικού   (εισηγ.7341/29-12-22).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την περισυλλογή και στείρωση αδέσποτων ζώων (γάτες, σκύλοι) στον χώρο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €2.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Διοικητικών Υπηρεσιών  (εισηγ.61/2231/11-1-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      ΤΜΗΜΑ ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για  την προμήθεια και εγκατάσταση SERVER ATRAX NG γραμματείας μελών του Ο.Α.Κ.Α. , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €6.756,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Αθλητικών Χώρων (εισηγ.6/587/13-9-2022).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Τοποθέτηση τριφασικών μετρητών ενέργειας στους ηλεκτρικούς πίνακες, στην αίθουσα Κασιμάτη), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.490,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ.19/2326/29-12-22).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Επαγωγικές Κάρτες γραμματείας μελών Προπονητηρίου και Μελανοταινίες συμβατές με Εκτυπωτή Evolis Primacy  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €3.875,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Αθλητικών Χώρων (εισηγ.5/590/15-11-2022).

                      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...