Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σάουνας, μεταλλικών φοριαμών αποδυτηρίων (τεμχ10) και παγκάκια αποδυτηρίων (τεμχ4) κάλυψης αναγκών Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €13.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 115/2372/27-1-23).

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Μετατροπή και αποκατάσταση δικτύου ομβρίων υδάτων περιβάλλοντος χώρου Κεντρικού Σταδίου του ΟΑΚΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €29.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 795/2153 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...