ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 1/7/2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή αντλίας αερίου χλωρίου   (εισηγ,8798. έως 1/7/13)

 

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επισκευή αντλίας αερίου χλωρίου για την κολυμβητική δεξαμενή Ρ5 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά

1˜MOT MG 80B2-19FT 100-B  P2 0,750KW

50 HZ  220-230/240V  v/l  1/1  5,10/4,75

N 2780  m/n -1/6096

DE 6204.2Z.C3  NPE 6201.2Z.C3

045/35UF/400V TP211

No 85215104 IP55/CLF    GRUNDFOS

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 6/7/2013.

 

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 577/8798

 

Πληροφορίες κ. Β. Καρασούλης  τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/NA