ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                             Μαρούσι, 28 Αυγούστου 2017

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                            Αριθμ.Πρωτ.: 536/17419

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,17419 έως 11.09.17)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 τεμ. 16α-HYDROXYETIOCHOLANOLONE, 5 mg (cod. A3180-000)
  • 1 τεμ. 16α-HYDROXYEPIETIOCHOLANOLONE, 5 mg (cod. A3200-000)
  • 1 τεμ. 16α-HYDROXYANDROSTERONE, 5 mg (cod. A1410-000)
  • 1 τεμ. 16α-HYDROXYEPIANDROSTERONE, 5 mg (cod. A1530-000)
  • 1 τεμ. 5α-ANDROSTAN-3β,17β-diol-16one, 5 mg (cod. A1565-000)
  • 1 τεμ. ETIOCHOLAN-3α,6α-DIOL-17-ONE, 5 mg (cod. A1565-000)
  • Εξοδα Αποστολής και Εκτελωνισμού.

(τα παραπάνω είδη πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Steraloids)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11.09.2017.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 536/17419.

Πληροφορίες κα. Μ. Τσίβου  τηλ. 210-6853074.

    

                                                     O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ