ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 30 Μαρτίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 232/3159

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                             

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια προβολέων led 50 watt   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Η-Μ Εγκαταστάσεων  (εισηγ,3159 έως 11.04.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  ειδών   :

   8 τεμ. προμήθεια προβολέων led 50 watt 6500 και λευκός  IP 65

Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Εργασία αποξήλωση , εγκατάσταση ,ρυθμίσεις παράδοση σε κανονική λειτουργία .

  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX:210-6834021, ή στο    e-mail:supplies@oaka.gr. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν αποκλειστικά και μόνο την 11/04/22 μεταξύ (10.00-13.00).Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 232/3159.   Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   Γ. ΜΕΤΑΞΑ     τηλ.    210- 6868450 .

 

 

                                                            O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ