ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                            Μαρούσι, 23  Νοεμβρίου  2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κάσση Σταυρούλα                                       Αριθμ.Πρωτ.

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου Βιοχημείας(εισηγ.828/ 7100  έως 06.12.2018).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Βιοχημείας :

                     CLINICAL CHEM   ποσότητα 1 κουτί , κωδικός 1578-0901-12

                      CONTROL LEVEL 1 MEDIKON

                      CLINICAL CHEM ποσότητα 1 κουτί, κωδικός 1578-0902-12

                     CONTROL LEVEL 2 MEDICON 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06.12.18.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 828/7100.

Πληροφορίες κ. Γρ. Νεδέλκος  τηλ. 210-6841581. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013.

 

 

    

             Η   ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΊΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ