ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Παπαγιαννίδου Κων/να                           Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                           Αριθμ.Πρωτ.: 683/15764

ΤΗΛ : 210-6834569                                                         

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα    για το τμήμα Μηχανογράφησης  (εισηγ. 15764 έως 8.10.2018)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την εκπαίδευση που οδηγεί σε πιστοποίηση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ISO 17024) . H Θεματολογία   θα πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές του GDPR (Τεχνική , Οργανωτική , Νομική ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail oakasup@otenet.gr , έως 8.10.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 683/15764.

Πληροφορίες στον κ. Ι Καπώνη  και στο τηλ. 210-6834431.

    

 

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                     ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ