ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου Κων/να                                          Μαρούσι 10 Μαίου 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μ. Φιλιππίδου                                                          Αριθμ.Πρωτ.  337/12128

ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  εργαστηριακών φιαλών από χάλυβα 10 lit που να περιέχουν και μείγματα συγκεκριμένων αερίων της Διεύθυνσης ΕΚΑΕ (εισηγ. 12128 έως 16.05.18).

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο τμήμα Εργοφυσιολογίας της Διεύθυνσης ΕΚΑΕ:

 

  • Δύο (2) φιάλες από χάλυβα 10/lit, καινούριες και αμεταχείριστες, με καπάκι, απλό (Γαλλικό) κλείστρο Νκαι ειδικό προσαρμογέα ρυθμιστή πίεσης,  με πιστοποιητικό εκ των οποίων η πρώτη να περιέχει μείγμα αερίων 16% Ο2 – 4% CO2 υπόλοιπο N2,   με ακρίβεια +/- 0,02% και η δεύτερη μείγμα αερίων 26% Ο2 – υπόλοιπο N2 , με ακρίβεια +/- 0,02%  για την λειτουργία εργοσπυρόμετρων για το test της αερόβιας άσκησης

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 ή στο e-mail mfilippidou.oaka@gmail.com , έως 16.05.2018.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 337/12128.

Πληροφορίες στον κ. Απ. Μαυρογιάννη και στο τηλ. 210-6841581.

 

 

    

                                                     Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                                                                                                                                              ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ