ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 05/02/2016

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποκατάσταση επικοινωνίας BMS Μπάσκετ (JOHNSON CONTROL) με Μηχανοστάσιο Νο5

στο Ο.Α.Κ.Α. σύμφωνα με την αριθμ. 24/4179 εισήγηση του τμήματος Η-Μ εγκαταστάσεων, έως 22/02/2016.-

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην αποκατάσταση επικοινωνίας BMS Μπάσκετ (Johnson Control) με Μηχανοστάσιο Νο5 (τμχ. 1) και συγκεκριμένα τις παρακάτω απαιτούμενες εργασίες:

  1. Ελεγχος και αποκατάσταση βλάβης όλων των τοπικών ΑΚΕ στο Μηχανοστάσιο Νο5.
  2. Παράδοση του συστήματος σε λειτουργία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 22/02/2016,

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 24/4179.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834762.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ