ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 15/12/2015

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία του ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την αρ. 617/11824 εισήγηση του τμήματος , έως 07/01/2016.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προβαίνει στην προμήθεια 50 τμχ. ΚΛΑΣΕΡ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ και ενός (1) τμχ. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ- ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 07/01/2015

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 617/11824.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6834078

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ