ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

Μαρούσι 11/11/14

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ποσότητας ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 870/5482 εισήγηση του Kολυμβητήριου Ο.Α.Κ.Α. έως 14/11/2014.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προμηθευτεί εκτάκτως 150kg ΔΙΤΤΑΝΘΡΑΚΙΚΗΣ ΣΟΔΑΣ για τις ανάγκες αύξησης αλκαλικότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών.

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τα εξής στοιχεία: Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΔΥΟ Αμαρουσίου, ΑΦΜ 090035426.-

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 14/11/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 870/5482

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6850200.-

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ