ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 26/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υδραυλικές εργασίες σύμφωνα με την αριθμ. 301/8343 εισήγηση του Η/Μ εγκαταστάσεων, έως 02/04/2014.

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται να προβεί στην

Εγκατάσταση παροχής και τοποθέτηση 2 βρυσών στο μηχανοστάσιο της P5, για καθαρισμό μετά από χρήση χημικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο

Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021 , μέχρι 02/04/2014

στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 301/8343.

Τα υλικά παραδίδονται στο Ο.Α.Κ.Α., τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το Ο.Α.Κ.Α. υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

Πληροφορίες στο τηλ. 210-6868075

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ