ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

Αριθμ.Πρωτ.: 381/9064

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων, για το εργαστήριο Βιοχημείας(εισηγ,9064 έως 08.05.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται, από το εργαστήριο της Βιοχημείας του ΕΚΑΕ :
  • 1 κουτί SGOT MEDICON (cod. 1419-0070)
  • 1 κουτί SGPT MEDICON (cod. 1419-0080)
  • 1 κουτί CALCIUM MEDICON (cod. 1419-0201)
  • 1 κουτί PHOSPHORUS MEDICON (cod. 1419-0212)
  • 1 κουτί MAGNESIUM MEDICON (cod. 1419-0252)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 08.05.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 381/9064

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ