ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14/01/2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια πίνακα αυτοματισμού στο κεντρικό φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ. (εισηγ, 1166/8662), για τις ανάγκες του ΤΜΗΜ. Η-Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ, έως 20/01/2014
Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια ενός πίνακα αυτοματισμού τριφασικός εταιρείας ΡΟΗ, 2 αντλιών ομβρίων υδάτων τύπος QS2EP..Hp/TA, προς αντικατάσταση υπάρχοντος πίνακα στο κεντρικό φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20/01/2014

 

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1166/8662

Πληροφορίες στα τηλ. 210 6868075 και 210 6834569

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 210 6834762

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ