ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Για περισσότερα διαβάστε εδώ