Διακήρυξη
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
κατω των ορίων
ΓΙΑ THΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.«ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με κριτήριο Ανάθεσης την χαμηλότρερη τιμή

CPV: 50610000-4

Πατήστε εδώ: Διακήρυξη ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ_2022_15079