ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 06/03/2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων της Μέσης Τάσης ( με οπτικές ίνες) σύμφωνα με την αρ. 225/8664 εισήγηση του τμήματος Η/Μ εγκαταστάσεων ( έως 13/03/14).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της επικοινωνίας των ηλεκτρονόμων Μέσης Τάσης με τα παρακάτω:

Μετατροπέας πολύτροπης σε μονότροπη οπτική ίνα .(single mode to multi mode Finer Optic Converter) TELEBYTE MODEL 279/271A (τεμ.3)

Patch corks ST-ST οπτικής ίνας 20Μ μήκος (τεμ.3)

 

Patch cords ST-ST οπτικής ίνας μήκους 1m (τεμ.5)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ στο FAX: 210-6834021, μέχρι 13/03/14 στις οποίες θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 225/8664. Πληροφορίες στα τηλ. 210 6834569, 210 6868074.-

Τα υλικά παραδίδονται στο ΟΑΚΑ, τυχόν επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά.

Το ΟΑΚΑ υπόκειται στις διατάξεις των Ν.4172/2013 και Ν.4013/2011.-

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ