Οι αναλυτικές τεχνολογίες

Το Εργαστήριο ΟΑΚΑ είναι εξοπλισμένο με το σύγχρονο εξοπλισμό που απαιτείται από το WADA για την πλήρη κάλυψη όλων των κατηγοριών απαγορευμένων ουσιών που δύνανται να ανιχνευθούν. Η κύρια αναλυτική τεχνολογία είναι η φασματομετρία μάζας συνδεδεμένη με διαφορετικά αναλυτικά όργανα, ανάλογα με την περίπτωση, όπως:

 • τετράπολο φασματόμετρο μάζας συνδεδεμένο με Αέριο Χρωματογράφο (GC/MS) για την ανίχνευση διεγερτικών, ναρκωτικών, αναβολικών στεροειδών, διουρητικών, β2-αγωνιστών κλπ
 • φασματόμετρο μάζας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας συνδεδεμένο με αέριο χρωματογράφο (GC/HRMS, φωτογραφία 11) για την ανίχνευση αναβολικών στεροειδών και β2-αγωνιστών σε πολύ μικρές ποσότητες
 • φασματόμετρο μάζας με παγίδα ιόντων συνδεδεμένο με υγρό χρωματογράφο (LCMSMS) για την ανίχνευση κορτικοστεροειδών και αναβολικών στεροειδών
 • φασματόμετρο μάζας ισοτόπων συνδεδεμένο με αέριο χρωματογράφο και φούρνο καύσης αερίων (GC/C/IRMS) για την ανίχνευση χρήσης ενδογενών στεροειδών, όπως τεστοστερόνη
 • φασματόμετρο μάζας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας χρόνου πτήσης ιόντων συνδεδεμένο με αέριο χρωματογράφο (GC/TOFMS) που προσφέρει δυνατότητα ανίχνευσης χιλιάδων διαφορετικών ουσιών

 

Επιπλέον, εκτός των φασματομέτρων μάζας, το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ διαθέτει:

 • αέριο χρωματογράφο για την ανίχνευση διεγερτικών και ναρκωτικών
 • υγρό χρωματογράφο για την ανίχνευση συνθετικού αίματος
 • σύστημα ανοσοχημείας ELISA για την ανίχνευση απαγορευμένων ουσιών του ιπποδρόμου
 • σύστημα ανοσοχημείας χημειοφωταύγειας για την ανίχνευση χοριακής γοναδοτροπίνης
 • σύστημα ανοσοχημείας με φωτόμετρο για την ανίχνευση πολυμερικών σακχάρων που χρησιμοποιούνται σαν διογκωτικά πλάσματος
 • σύστημα ανοσοχημείας με φθορισμομετρία για την ανίχνευση αυξητικής ορμόνης
 • σύστημα ηλεκτροφόρησης για την ανίχνευση ερυθροποιητίνης
 • κυτταρόμετρο ροής για τη μέτρηση συστατικών αίματος και ανίχνευση μεταγγίσεων αίματος
 • σύστημα ανοσοχημείας με μετρητή ακτινοβολίας γ για τη μέτρηση πρωτεϊνών .