Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ

Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ

Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ

Το ντόπινγκ είναι το πιο αρνητικό φαινόμενο στον σύγχρονο αθλητισμό, όχι μόνο γιατί καταστρέφει την ισότητα στον αγώνα και βάζει σε κίνδυνο την υγεία των αθλητών, αλλά γιατί τελικά απαξιώνει στην συνείδηση του κόσμου τον αθλητισμό, ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό εργαλείο με τεράστια απήχηση.

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών « Σπύρος Λούης» στηρίζει επιστημονικά τον ελληνικό αθλητισμό με πολλά μέσα, ένα από τα οποία είναι το Εργαστήριο Ελέγχου Ντόπινγκ, που ανήκει στην παγκόσμια οικογένεια των 33 Αναγνωρισμένων από το World AntiDoping Agency (WADA) Εργαστηρίων.

Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ ιδρύθηκε το 1986 προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανάλυσης δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε αθλητές και σε άλογα.

Η Κυβέρνηση στηρίζει την λειτουργία του Εργαστηρίου εγγυώμενη για την χρήση της καλύτερης αναλυτικής τεχνολο-γίας, για τη στελέχωση και για την διοικητική οργάνωση.

Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ είναι Διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 17025, έχοντας αριθμό Πιστοποιητικού Νο. 1, δηλαδή ήταν το πρώτο Εργαστήριο που Διαπίστευσε το ΕΣΥΔ (2000). Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ επιπλέον διαθέτει επαγγελματική επικύρωση από το Association of Official Racing Chemists (AORC), το διεθνή επιστημονικό φορέα κατάρτισης των προδιαγραφών της ανάλυ-σης του ελέγχου ντόπινγκ των αλόγων. Έτσι, το πλαίσιο της Αναγνώρισης του WADA, της επικύρωσης του AORC και της Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ εξασφαλίζει απόλυτα την αξιοπιστία του συστήματος και την καθημερινή εφαρμογή των πιο αυστηρών προδιαγραφών ανάλυσης των δειγμάτων του ελέγχου ντόπινγκ.

Το Εργαστήριο του ΟΑΚΑ εκτέλεσε τις αναλύσεις των δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» αποσπώντας την παγκόσμια αναγνώριση σαν τον πλέον αποτελεσματικό έλεγχο που έγινε σε Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι σήμερα.

Το Κτίριο

Το Εργαστήριο ΟΑΚΑ στεγάζεται σε αυτόνομο κτίριο 3 επιπέδων/ορόφων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ . Το κτίριο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 συνεκτιμώντας κατά το σχεδιασμό του και τη μεταολυμπιακή του χρήση. Το κτίριο διαθέτει πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό απαραίτητο για:

  • Ασφάλεια και πυροπροστασία: σύστημα συναγερμού, ηλεκτρονική ελεγχόμενη πρόσβαση, πυρανίχνευση και πυρόσβεση, καταγραφή εικόνων με κάμερες, κεντρικό κτιριακό αυτοματισμό και κλιματισμό, ανίχνευση αερίων
  • Συνεχή Λειτουργία: σύστημα γεννήτριας, αδιάλειπτης λειτουργίας παροχή ισχύος UPS, αυτόνομη δεξαμενή νερού
  • Ασφάλεια αναλυτικών δεδομένων: προστατευμένοι χώροι προσωρινής και μακροχρόνιας φύλαξης δειγμάτων, αρχείο, σύστημα δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών με κεντρική οργάνωση server και έλεγχο προσβασιμότητας, πλήρες ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού εγγράφων

Το κτίριο κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν το προσωπικό του Εργαστηρίου έφθασε τα 153 άτομα, λειτούργησε κατά άψογο τρόπο και δεν επιβάρυνε το αναλυτικό έργο των στελεχών του.

Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ

Εργαστήριο Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ