Έρευνα και ανάπτυξη

Το Εργαστήριο ΟΑΚΑ, πέρα της ανάλυσης των δειγμάτων ελέγχου ντόπινγκ αθλητών και αλόγων, δραστηριοποιείται στην έρευνα και στην ανάπτυξη των αναλυτικών τεχνολογιών αξιοποιώντας οικονο-μικούς πόρους από φορείς χρηματοδότησης ανάλογων έργων.

Το Εργαστήριο ΟΑΚΑ συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, το WADA και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα προγράμματα αυτά είναι:

 CAFDIS

Concerted Action in the Fight against Doping in Sport – Χρηματοδότηση ΕΕ, ΔΟΕ, Διάρκεια: 2001-2004. Το CAFDIS στοχεύει στη συλλογή και διανομή πληροφοριών για το αντιντόπινγκ σε ευρύ κοινό. Το τελικό προϊόν αποτελείται από βάσεις πληροφοριών για θέματα εργαστηρίων, επιμόρφωσης, δεοντολογίας, μελλοντικών τάσεων στο ντόπινγκ καθώς και δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

 

ISOTRACE

Detection of illegal drugs by Isotope Ratio Mass Spectrometry: Improvement of sensitivity, widening of applicability and development of new tests and reference data. Χρηματοδότηση ΕΕ, Διάρκεια: 2000-2003. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του αναλυτικού εξοπλισμού IRMS για την ανίχνευση χρήσης στεροειδών ορμονών με ίδια χημική δομή με τις αντίστοιχες ενδογενείς ορμόνες, όπως η τεστοστερόνη.

 

SGLCMS

Detection of Steroid Metabolites as Glucuronide Conjugates by Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry. Χρηματοδότηση ΕΕ, Διάρκεια: 2002-2005. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η ανίχνευση μεταβολιτών αναβολικών στεροειδών με χρήση υγρής χρωματογραφίας διπλής φασματομετρίας μάζας, ελαχιστοποιώντας την παρασκευαστική διαδικασία, όπως επίσης και σύνθεση στο εργα-στήριο μεταβολιτών αναβολικών στεροειδών.

 

ADOL

AntiDoping On-Line. Χρηματοδότηση ΓΓΕΤ, Διάρκεια: 2003-2005. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία βάσης δεδο-μένων για την διαχείριση πληροφο-ριών που συλλέγονται από όλες τις δραστηριότητες του ελέγχου ντόπινγκ: κατάλογοι και σύστημα επιλογής αθλητών που υφίστανται έλεγχο ντόπινγκ, αποστολή εντολών ελέγχων, ηλεκτρονική καταγραφή διαδικασίας δειγματοληψιών, οργάνωση εργαστηρίου, χειρισμός αποτελεσμάτων και έκδοση στατιστικών.

Οι διακίνηση των πληροφοριών και των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά και ασύρματα, η δε διαχείρισή τους από κεντρικό φορέα διοίκησης του συστήματος. Στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας παρουσιάζεται ο κύκλος συλλογής των πληροφοριών του ελέγχου ντόπινγκ.

 

TOF-MS

Time-Of-Flight Mass Spectrometry. Χρηματοδότηση WADA, Διάρκεια: 2005-2007. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση χρήσης του αναλυτικού εξοπλισμού φασματομετρίας μάζας Time-Of-Flight έτσι ώστε όλες οι απαγορευμένες ουσίες να ανιχνεύονται μόνο με αυτή την τεχνολογία, η οποία επιπλέον δίνει την δυνατότητα ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών άγνωστων στα Εργαστήρια, οι οποίες κυκλοφορούν παράνομα, από τα χημικά εργαστήρια που τις παρασκευάζουν, κατευθείαν στους αθλητές.

Σταθεροποίηση Δειγμάτων Ούρων και Αίματος στο Στάδιο της Μεταφοράς από τους Χώρους Δειγματοληψίας στο Εργαστήριο. Χρηματοδότηση WADA, Διάρκεια: 2006-2007. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η χρήση ουσιών σταθεροποιητών για ούρα και αίμα μέσα στα μπουκάλια του ελέγχου ντόπινγκ για να αναστέλλεται ή να επιβραδύνεται η αλλοίωση των δειγμάτων κατά το στάδιο της μεταφοράς τους από του τόπους δειγματοληψίας στο εργαστήριο.

 

Εκτός από αυτά τα ερευνητικά προγράμματα, εκτελούνται και άλλα σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης νέων μεθόδων ανίχνευσης, πολλά από τα οποία υποστηρίζουν μεταπτυχιακές διατριβές επιπέδου διδακτορικού ή master (εξειδίκευσης) σε συνεργασία με διάφορους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έως το τέλος του 2005 είχαν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη 14 διατριβές master, 4 διδακτορικές διατριβές και έχουν δημοσιευθεί 19 άρθρα με τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών σε επιστημονικά περιοδικά.