Το Ο.Α.Κ.Α. δεν θα σας ζητήσει ποτέ (τηλεφωνικά ή με sms) τα προσωπικά στοιχεία σας, αλλά μόνο με υπηρεσιακό e-mail στοιχεία που αφορούν την κατάρτιση Ιδιωτικού Συμφωνητικού.  Αγνοείστε επικοινωνίες από υποτιθέμενους λογιστές, υπαλλήλους ή αγνώστους που προσποιούνται τους εκπροσώπους του Ο.Α.Κ.Α. και ζητούν διάφορα προσωπικά στοιχεία όπως τηλεφωνικούς αριθμούς, IBAN, κωδικούς του e-Βanking, δήθεν για την πληρωμή τιμολογίων ή άλλων παραστατικών. Σε περίπτωση που δεχτείτε  αντίστοιχη τηλεφωνική κλήση, παρακαλούμε να ειδοποιήσετε αμέσως τις αρμόδιες αρχές και τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Κ.Α.