Από τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2010 εως και την Πέμπτη 15 Απριλίου 2010 στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α. πρόκειται να πραγματοποιηθεί παρουσίαση προϊόντων της ετοιρείας HUAWEI TECHNOLOGIES S.A. με τίτλο ROADSHOW 2010.