Αναρτητέο στο Διαδίκτυο
Μαρούσι, 15 Μαρτίου
Αριθμ.Πρωτ.: 157/3629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί  την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και την μεταφορά  50 τεμαχίων  μειωτών ταχύτητας μεσαίο τμήμα,  διαστάσεων 60Χ50Χ3,2 (ΜΧΠΧΥ), με εξαρτήματα τοποθέτησης αυτών στην άσφαλτο.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια και την μεταφορά  50 τεμαχίων  μειωτών ταχύτητας μεσαίο τμήμα,  διαστάσεων 60Χ50Χ3,2 (ΜΧΠΧΥ),  για την δημιουργία εγκάρσιων  λωρίδων οδοστρώματος (σαμαράκια),  με σκοπό την  μείωση της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων στους χώρους του ΟΑΚΑ  και την προστασία των πεζών.

Οι μειωτές ταχύτητας  θα πρέπει να είναι από  σκληρό λάστιχο  (καουτσούκ)  μαύρου χρώματος, απόλυτα  αντιολισθηροί.

Η επάνω επιφάνειά τους θα είναι επιστρωμένη με  έντονες κίτρινες ταινίες,  υψηλής αντανακλαστικότητας  ώστε  να  έχουν  υψηλή ορατότητα καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας,  με όλες τις καιρικές συνθήκες,  να γίνονται δε αντιληπτοί από τους οδηγούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Θα πρέπει να συνοδεύονται με τα κατάλληλα εξαρτήματα τοποθέτησής τους σε άσφαλτο (upat,  βίδες, ροδέλες κτλ).

Η κατ΄αποκοπή  τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει την προμήθεια και την μεταφορά  των παραπάνω ειδών σε χώρο του Σταδίου που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία.

Πληροφορίες, στην τεχνική υπηρεσία του ΟΑΚΑ  στο  τηλ. 2106834773 υπ’όψιν κα Μαλανδράκη Ελένη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις τεχνικο-οικονομικές τους προσφορές σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 28/03/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο Τμήμα Προμηθειών την 29/03/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 157/3629.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ