ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνιος Μιχαλόπουλος

ΤΗΛ:210-6834569

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Ανάρτητεο στο site OAKA

Μαρούσι, 8/08/2022

Αριθμ. Πρωτ. : 532/2020

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την υποβολή προσφοράς για την:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 5.500,00€ πλέον ΦΠΑ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 22/08/2022

Το Ο.Α.Κ.Α. προτίθεται να αναθέσει την Κατασκευή και Τοποθέτηση Φωτεινής Επιγραφής με το νέο Λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α., σε εξωτερικό ανάδοχο, με την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με:

 • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Το υπ’αρ.22REQ011009536, 27/07/2022 εγκεκριμένο Πρωτογενές αίτημα.
 • Την υπ’ αρ. 532/2020 εισήγηση του Τμήματος Δομικών Έργων του Ο.Α.Κ.Α.
 • Την υπ’ αρ. πρωτ. 25/5785, 26/07/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
  (ΑΔΑ: ΨΦΩΡ469Η3Π-ΑΡΛ).
 • Την απόφαση με θέμα 7.2 του Δ.Σ. της 23ης Συνεδρίασης, 05/07/2022 του Ο.Α.Κ.Α.

 

Η όλη κατασκευή της φωτεινής επιγραφής μαζί με ό,τι επιπρόσθετα υλικά χρειάζεται, θα πρέπει να είναι καλαίσθητη, καινούργια, αρίστης ποιότητας και χωρίς ελαττώματα.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αντικείμενο είναι η Κατασκευή και Τοποθέτηση Φωτεινής Επιγραφής με το νέο Λογότυπο του Ο.Α.Κ.Α. το οποίο θα πρέπει να είναι 3D (τρισδιάστατα) φωτιζόμενο διαστάσεω 300Χ300cm, η οποία θα τοποθετηθεί σε εξωτερική τοιχοποιία στην είσοδο του Σταδίου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν.

 

Οικονομική προσφορά

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει:
Την Κατασκευή, Τοποθέτηση και Μεταφορά της φωτεινής επιγραφής, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

Χρονοδιάγραμμα:

Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα δέκα (15) ημερών από την ανάθεση των εργασιών.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Κατασκευής, τοποθέτησης και μεταφοράς, ανέρχεται στο ποσό των Πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (5.500€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% , (ήτοι 6.820,00€ με ΦΠΑ).

 

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ έως 22/08/2022 ώρα 14:30. Το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει δημόσια την επόμενη εργάσιμη ημέρα (23.08.2022 ώρα 10:00, στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)). Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 532/2020.
Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο της Κατασκευής. Προσφορές για τμήματα της Κατασκευής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο. Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επί της Προμήθειας αρμόδια είναι η κα Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210 68 34 773.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ 2020

(Κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ)

 

Το Ολυμπιακό Στάδιο επιθυμεί την προμήθεια και τοποθέτηση τρισδιάστατης επιγραφής με το νέο λογότυπο του ΟΑΚΑ, σε εξωτερικό χώρο στην είσοδο του Σταδίου.

Η επιγραφή θα πρέπει να είναι στιβαρή και καλαίσθητη, με εσωτερικό φωτισμό LED σε κάθε στοιχείο αυτής.

Συγκεκριμένα θα γίνει τρισδιάστατη απεικόνιση του λογότυπου και των γραμμάτων αυτού σε διαστάσεις περίπου 550Χ180 cm, από μεμονωμένα έγχρωμα ανάγλυφα κουτιαστά στοιχεία (λογότυπο και γράμματα), βάθους περίπου 80mm.

Το λογότυπο και τα γράμματα θα τοποθετηθούν σε μεταλλική κατασκευή – βάση από etalbond, λευκού χρώματος με σκελετό εσωτερικά από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς.

Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και ποιότητας, με άρτιο φινίρισμα και επιμελημένη κατασκευή που δεν θα επιτρέπει την εισροή νερού ή υγρασίας στο εσωτερικό των στοιχείων.

Επειδή ο φωτισμός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της κατασκευής, θα πρέπει να γίνει με ισχυρά φωτιστικά LED.

Ο ανάδοχος θα φροντίσει για την όλη ηλεκτρολογική εγκατάσταση της κατασκευής που θα πρέπει να είναι αφανής και σύμφωνη με τους κανονισμούς.
Η τοποθέτηση της επιγραφής θα είναι σταθερή και ασφαλής.Η χρήση ανυψωτικού μηχανήματος θα βαρύνει το Ανάδοχο.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιέχει:

 • Λεπτομερή σχέδια (κάτοψη και όψη) που θα απεικονίζουν την κατασκευή και την στήριξη αυτής.
 • Τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της κατασκευής.
 • Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου, των υλικών και των άλλων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της πρότασης.

 

Τα βασικά στοιχεία που θα δοθούν στους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

 • Το συγκεκριμένο γραφιστικό του λογότυπου με τα γράμματα.
 • Τα χρώματα του λογότυπου σε Pantone.

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Για την εκτίμηση και κοστολόγηση του έργου είναι απαραίτητη η επίσκεψη των ενδιαφερομένων στο ΟΑΚΑ (κατόπιν ραντεβού με την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΑΚΑ στο τηλ. 2106834773), προκειμένου να λάβουν γνώση των ειδικών συνθηκών του έργου.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: “Διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε συναφείς δραστηριότητες για την διεκπεραίωση του έργου που αναφέρεται στην παρούσα τεχνική περιγραφή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και το ανάλογο τεχνικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα “.

 

Στο κατ΄ αποκοπή τίμημα της προσφοράς θα περιλαμβάνονται η κάθε είδους δαπάνη για την προμήθεια των υλικών, την έντεχνη κατασκευή, την τοποθέτηση και την παράδοση της επιγραφής σε πλήρη λειτουργία.

ΟΑΚΑ-λογοτυπο

ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ