ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Παπαγιαννίδου κων/να Μαρούσι, 5 Μαρτίου 2021

ΤΗΛ: 210-6834569

Αριθμ.Πρωτ.: 86/1114

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών
προσφορών για την ετήσια παροχή
τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική
συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του
τμήματος Μηχανογράφησης (εισηγ,1114 έως
17.03.21)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος
Λούης» επιθυμεί την ετήσια παροχή
τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική
συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών
του ΟΑΚΑ αναλυτικά :

– Μηνιαία προληπτική συντήρηση
ηλεκτρονικών υπολογιστών

– Επισκευές Hardware και software

– Αφαίρεση Ιών

– Αναβαθμίσεις προγραμμάτων και
Hardware

– Νέες συνδέσεις και εγκαταστάσεις
υπολογιστών

– Αναβάθμιση δικτύου

– Απόκριση τεχνικού σε 4ώρες
(προαγορά ωρών )

– Καθημερινή παρουσία

– Απεριόριστη εξ αποστάσεως
υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Απεριόριστη τηλεφωνική
υποστήριξη εργάσιμες μέρες και ώρες

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες
τεχνικής φύσης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές
τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή
στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 17/03/2021 και
ώρα 14.00μμ. Στον φάκελο της προσφοράς
θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 86/1114.
Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 18/03/2021,
ημέρα Πέμπτη στις 10.00πμ . Για την
πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€
απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα
τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 19.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες κ. Ι. ΚΑΠΩΝΗ τηλ. 210-6834431 .

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ