Αναρτητέο στην Ιστοσελίδα

         ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                                                             Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ                                     

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                                     Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                                             

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα                                                                           Μαρούσι,    27/07/2023

ΤΗΛ : 210-6834569                                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:  401/1868

                                                    

        ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο                                                             ΑΔΑ:9ΙΜΖ469Η3Π-Ω3Υ

                                         23PROC013165737_2027_07_27

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Φαρμακευτικού και Παραφαρμακευτικού Υλικού του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού € 2.035,40 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας (εισηγ. 401/1868/18-07-2023).

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο, την Φαρμακευτικού και Παραφαρμακευτικού Υλικού του Ο.Α.Κ.Α., σύμφωνα με την κάτωθι Λίστα, και  σύμφωνα με:

 

  • Το Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Το υπηρεσιακό σημείωμα 401/1868 του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας του ΟΑΚΑ.
  • Τον ΑΔΑ 459/96ΔΘ469Η3Π-ΗΞ5 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

ΛΙΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
DIGOXIN AMP. 6 x 0,5MG/2ML KOYTIΑ 2
DESLORATADINE F.C. TABL 30 X 5 MG KOYTIΑ 4
LORATADINE+ PSEUDOEPHEDRINE SULFATE C.R.TAB 14X(5+120)MG KOYTΙΑ 4
ADENOSINE INJ SOL. 3MG/ML BT 6 VIALSx2ML KOYTI 1
PARACETAMOL EFF. TAB. 8X1G TUB KOYTIA 20
PARACETAMOL F.C.TAB. 500MG X20 KOYTIA 15
METYLPREDNISOLONE TABL. 50X 4 MG KOYTIA 2
METYLPREDNISOLONE TABL. 14X 16 MG KOYTIA 4
NACL 0,9% 500 ML KOYTIA 3
NACL 0,9% 1000 ML KOYTIA 3
FUROSEMIDE AMP 5X20MG/2ML KOYTIΑ 3
DIGOXIN TABS  0,25 MG/TAB KOYTI 1
PARACETAMOL+CAFFEINE F.C.TAB.(500+65)MGX16 KOYTIA 20
NEOMYCIN SULFATE+HORSE LIVER CATALASE AER TOP 74G(MAKΡA ΛΗΞΗ) KOYTIA 5
DICLOFENAC SODIUM  F.C. TAB. 20X75MG KOYTIA 3
DICLOFENAC SODIUM AMP 5X75MG/3ML KOYTIA 4
DICLOFENAC SODIUM GEL. EXT. US 1% W/W TUB x100G KOYTIA 6
CEFUROXIME ACETIL F.C. TABL 15X 500MG ΚΟΥΤΙ 1
LEVOCETIRIZINE 30×5 MG F.C.TAB KOYTIA 2
LORNOXICAM 8 MG/TAB X 30 TABS. KOYTIA 2
TRAMADOL AND DEXKETOPROFEN (75+25)MG/TAB BTX20   ΚΟΥΤΙΑ 3
THIOCOLCHICOSIDE INJ. 4MG/2MLX 10AMP ΚΟΥΤΙΑ 3
PANTOPRAZOLE GR.TAB 28 X 40MG ΚΟΥΤΙΑ  3
PROPRANOLOL HCL 30X 40MG TAB KOYTIA  2
MEFENAMIC ACID F.C.TAB 500 MG X15 ΚΟΥΤΙΑ  3
METOCLOPRAMIDE INJ. SOL. 10MG/2ML AMP X 6 AMP ΚΟΥΤΙΑ 3
FUSIDIC ACID 2% 15G KOYTIA 3
IMMUNOGLOBIN HUMAN ANTI AMP PFS 1X 1ML X 250 IU + NEEDLE KOYTIA 3
LOPERAMIDE CAPS 2MG/CAPSX6 ΚΟΥΤΙΑ  12
 ETHYL ALCOHOL ΒΟΤ 70% 300 ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 10
MUPIROCIN OINTMENT 2% W/Wx15GR ΚΟΥΤΙΑ 3
DOMPERIDONE TAB 30 X 10MG ΚΟΥΤΙΑ 2
ACETYLCYSTEINE GRA.OR.SUS 600MG/SACHET x 20 ΚΟΥΤΙΑ 3
SALBUTAMOL 100MCG/200 DOSE INH. ΚΟΥΤΙΑ 3
EPHEDRINE 300MCG/0,3ML BT X 2PF. SYR X 0,3 ML(ΟΧΙ ΨΥΓΕΙΟΥ) ΚΟΥΤΙ 1
POVIDONE IODINE SOL 10% 240 ML ΚΟΥΤΙΑ 3
PARACETAMOL AND LIDOCAINE HYDROCHLORIDE(600+ 20) MG/4ML AMP BTX3 ΚΟΥΤΙΑ 4
DIMETINDENE GEL 0,1% 30G ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ORPHENADRINE CITRATE+ PARACETAMOL TAB. 30 X (450+35)MG ΚΟΥΤΙΑ  8
 TOBRAMYCIN  COLL 0,3% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
TOBRAMYCIN+DEXAMETHASONE  EYE DR (0,1+0,3)% 5ML ΚΟΥΤΙΑ 3
NIMESULIDE TAB 30X X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 5
 ALGIN+Na BICARBONATE+Ca CARBONATE CHW.TAB (250+106,5+187,5)MG/TAB BTX16 ΚΟΥΤΙΑ 1
 ACETASALICYLIC ACID E.C.TAB 20 X 100MG ΚΟΥΤΙΑ 2
 TYROTRICHIN+LIDOCAINE+CHLOREXIDINE  LOZ 20X(0,5+1+1)MG ΚΟΥΤΙΑ 2
DIPHENHYDRAMINE INJ.SOL. 100MG/2ML AMP BTX 5 AMP ΚΟΥΤΙΑ 3
CINNARIZINE AND DIMENHYDRINATΕ (20+40)MG/TAB BTX 50 TABS ΚΟΥΤΙΑ 2
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE ACT-O-VIAL 1X2MLX250MG ΚΟΥΤΙΑ 4
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE ACT-O-VIAL 1X2MLX 500 MG  ΚΟΥΤΙΑ 4
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 1000ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
DEXTROSE INJ.SOL.INF. 5% BOTTLE X 500ML ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 2
PROCAINAMIDE INJ.SOL.(100MG/ML)1G/10ML ΚΟΥΤΙ 1
HYOSCINE BUTYLBROMIDE INJ.SOL 20MG/1MLx6 ΚΟΥΤΙΑ 3
HYOSCINE BUTYLBROMIDE S.C TAB10MG/TABx40 ΚΟΥΤΙΑ 2
ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ AMP.  1MG/ML TEMAXIA 50
ATROPINE SULFATE 1MG/ML ΤΕΜΑΧΙΑ 30
DEXTROSE INJ.SOL.38,5(35)%W/VX 10ML ΤΕΜΑΧΙΑ 20
PHENYTOIN SODIUM INJ. SOL 250(229,95)MG/5ML x 5 ΚΟΥΤΙ 1
FURESOMIDE TAB 40MG/TAB BTx12 ΚΟΥΤΙΑ 3
BETAMETHASONE VALERATE CREAM 0.1%(W/W)TUB x30G ΚΟΥΤΙΑ 3
AZITHROMYCIN F.C.TAB 600MG/TABX8 ΚΟΥΤΙ 1
NACL 0,9% BTx 50AMPx10ML(ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ) ΚΟΥΤΙ 2
MEBEVERINE HCL PR.CAP 200MG/CAP BT x30 ΚΟΥΤΙΑ 2
BISACODYL GR.TAB 5MG/TAB BT x40 ΚΟΥΤΙΑ 2
NIFLUMIC ACID CAPS 20x250MG ΚΟΥΤΙΑ 3
DEXAMETHASONE+CHLORAMPHENICOL (0,1+0,5)% 10ML ΚΟΥΤΙΑ 3
RIFAXIMINE TAB 200MG X 12 ΚΟΥΤΙΑ 3
ACYCLOVIR 5% 2G ΚΟΥΤΙΑ 3
FLUOCINOLONE+NEOMYCIN+POLYMYXIN EAR SOL 5ML KOYTIA 2
HYDROCORTISONE+MICONAZOLE NITRATE CR.EXT.US (2+1)% 15 G KOYTIA 2
FUSIDIC ACID+BETAMETHASONE 2%+0,1%(W/W) x30GR CREAM ΚΟΥΤΙΑ  4
ISOSORBIDE DINITRATE SUB.TAB 5MG/TABx40 ΚΟΥΤΙ 1
ISOSORBIDE DINITRATE SUB.TAB 10MG/TABx30 ΚΟΥΤΙ 1
BROMAZEPAM TAB 3MG x 30 TAB ΚΟΥΤΙΑ 2
PROPAFENONE HYDROCHLORIDE F.C.TAB 150MG/TAB BTX50 ΚΟΥΤΙ 1

 

ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
3-WAY STOP COCK ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ Νο 15 KOYTI 1
ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 3ply ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Χ 50 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 20
PHARYNDOL SPRAY ΕΝΗΛΙΚΩΝ  30ML ΚΟΥΤΙ 1
ALMORA SACHETS ΚΟΥΤΙA  2
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΠΛΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΡΟΖ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΚΡΙ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΑ  4
TEAR NATURAL MONODOSE COL. KOYTIA  2
ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ (40Χ60) 5KG ΠΑΚΕΤΑ 10
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 10x10cm Χ50 ΚΟΥΤΙ 1
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ 5x7cm Χ50 ΚΟΥΤΙ 1
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 6 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 8 cm TEMAXIA 20
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 15cm TEMAXIA 30
ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ 10 cm ΤΕΜΑΧΙΑ 30
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ 21Χ25 1 ΚΙΛΟ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΡΟΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 60CM ΤΕΜΑΧΙΑ 48
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 36Χ40x 10 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 40
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ30x 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 60
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ 15Χ15 x 12 ΤΕΜΑΧΙΑ ΚΟΥΤΙΑ 40
ΒΑΜΒΑΚΙ 70 GR ΤΕΜΑΧΙΑ 5
ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 ΛΙΤΡΑ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΟΥΤΙΑ 2
ΒΑΖΕΛΙΝΗ 800 GR KOYTI 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός της Προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων και τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (€2.035,40), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, (ήτοι € 2.300,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή  και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Οι νόμιμες κρατήσεις θα γίνουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν τις οικονομικές προσφορές ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 25/08/2023 και ώρα 14:00. Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ο αρ. εισήγησης : <401/1868>. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν δημόσια στο γραφείο Προμηθειών του ΟΑΚΑ, (Κεντρικό Στάδιο)  την επόμενη εργάσιμη 28/08/2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10.00 π.μ.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να αποστείλετε Υ/Δ  εκτυπωμένη από το www.Gov.gr

«ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16.

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και που ασχολούνται επαγγελματικά με το περιγραφόμενο αντικείμενο.  Δεν γίνονται δεκτοί οι οικονομικοί φορείς που βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Δεκτές γίνονται μόνο προσφορές για το σύνολο των ειδών, σε άλλη περίπτωση θα απορρίπτονται ως μη κατάλληλες.

 

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των ειδών  στο  τηλ. 210  6868134  κα Πραγιάτη Σούλα.

 

                                                                                                      Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                                                               ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ