ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                  Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:827/2154

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                                                                         

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις γεωτρήσεις   ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,2154 έως 13.12.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω  αναλώσιμων υλικών για τις γεωτρήσεις του ΟΑΚΑ  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη λίστα    :

    

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤ.
1

 

Υδρομετρ. Φ80 Maddalena WT φλ. ΡΝ16 Άρδευσης 1
2 Υδρομετρ. Φ100 Maddalena WT φλ. ΡΝ 16 Άρδευσης 1
3 ΦΛΑΝ. Τορ. Βαλ. Γαλβ. 8’’ ( 8Τ) Φ889 DIN 2566 2
4 ΦΛΑΝ.  Τορ. Βαλ. Γαλβ. 4’’ Φ114,3 DIN2566 2
5 Bίδες χαλ. Μ16Χ70 DIN933+Περι. Γαλβ. 40
6 Τσόντες περ.3’’ Άνευ Αμιαντ ΑΚ 2mm PN16 4
7 Τσόντες περμ 4΄΄ Άνευ. Αμιαντ ΑΚ 2mmPN16 4
8 Υδρομετ Φ150 Maddalena WT φλ ΡΝ16 Άρδευσης. 1
9 Τσόντες περμ 6΄΄ Άνευ Αμιαντ. ΑΚ 2MM pn16 2

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν  τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου  ή στο email :supllies@oaka.gr  έως την 13/12/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 827/2154. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες   κ.   ΜΕΤΑΞΑΣ      τηλ.    210- 6868450 .

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                              ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ