ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                  Μαρούσι,5 Δεκεμβρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                                          Αριθμ.Πρωτ.:819/1533

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                        

                                                                   22PROC011731514

                                                                                                                                    

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ετήσια παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών     ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ,1533 έως 12.12.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την ετήσια παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών συμμόρφωσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)  και την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων  βάσει του Ν. 4624/2019 στο ΟΑΚΑ  :

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 12/12/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 819/1533. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 13/12/2022 , ημέρα Τρίτη   στις 11.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 12.000,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.   Θ.ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ       τηλ.    210- 6834431 .

 

                                                                              Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                         ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ