ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,16/03/2023

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,211/2242                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

                                                                                 

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια  μελανιών για το φωτοτυπικό πολυμηχάνημα Konica Minolta C3350, πρόκειται για τα εξής μελάνια:

α)1 σετ (ΤΝΡ 48Κ,  ΤΝΡ 48Μ, ΤΝΡ48Υ, ΤΝΡ 48C),

β) 2 τεμάχια BLACK (TNP 48K) ,

γ) 2 τεμάχια  CYAN (TNP 48C)

σύμφωνα με την  εισήγηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ, 211/2242/15/03/2023).

                                                                                                  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 27/03/2023 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 211/2242. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Περάκη Βασιλική  210-6868089.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος