ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι,09/07/2024

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,/                                              ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για προμήθεια α) 10 τεμάχια κυκλικά σωσίβια από πολυαιθυλένιο εγκεκριμένο για κολυμβητικές δεξαμενές  διαμέτρου περίπου 60 εκ., β) 3 τεμάχια τηλεσκοπικό κοντάρι αλουμινίου με θηλειά διάσωσης περίπου 13 μέτρα, γ) 5 τεμάχια επιτοίχιες βάσις στήριξης σωσιβίων από ανοξείδωτο ατσάλι  σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Κολυμβητηρίου (αρ. εισηγ, 338/3854/05/07/2024). Προυπολογισμός 990 συν Φ.Π.Α

 

   

  

 

                                                                                                     

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 19/07/2024 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 40/2683.Οι προσφορές θα ανοιχθούν στο γραφείο προμηθειών στης 22-07-24 και ώρα 10:00 π.μ Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. κ. Θ. Θεοφάνης.  210-6850200.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος