ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔ. ΕΝΔΙΑΦ. ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΑΝΤΙΠ. ΟΑΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ_3196_30-05-2024