ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ν. Καστόρας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντώνης Μιχαλόπουλος
ΤΗΛ :210-683456910-6834569

Μαρούσι, 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
Αριθμ. Πρωτ. : 238/3705

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για την

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ(8) ΣΗΜΑΙΩΝ «EΛΛΑΣ»  ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Μ Χ 3Μ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ(8) ΣΗΜΑΙΩΝ «Ε.Ε.» ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ   2Μ Χ 3Μ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΚΤΩ(8) ΣΗΜΑΙΩΝ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2Μ Χ 3Μ

 

Με σκοπό την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Προμηθειών του Ο.Α.Κ.Α. supplies@oaka.gr ή στο τμήμα Προμηθειών έως και τις 14.04.2022 και  ώρα 14:30. Στις οικονομικές  προσφορές θα πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ο αριθμός εισήγησης 238/3705

Πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της ανάρτησης , κ. Αλεξία Ζώη τηλ. 210-68.34.775

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ