Ανακοίνωση Στο Πλαίσιο Υλοποίησης Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Σας γνωστοποιουμε την υπ αριθμ. Κ.Ο.Χ. 64/901/01/2012 ανακοινωση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρειας “ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ” με θέμα τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπολοιηση της πράξης “Δημιουργία Θέσεων...