Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριφασικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας . (εισηγ.12315, έως 30/1/13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/1/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την επισκευή ηλεκτροκινητήρα ζεύγους λεβήτων. (εισηγ,8766, έως 30/1/13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ :...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τριφασικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας . (εισηγ.12314, έως 30/1/13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22/1/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηριων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-4500(εισηγ,9057, έως 29.01.2014)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22.01.2013     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για το Εργαστήριο Βιοχημείας (εισηγ,9058, έως 29.01.2014)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22.01.2013     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αποξήλωση και επανατοποθέτηση A/C 12000Btu στο χώρο της RECEPTION του Τένις (εισηγ, 18/9153), έως 24/01/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20/01/2014   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την αποξήλωση και...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 51/8333), έως 23/01/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17/01/2014   ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του...

Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων (εισηγ, 49/9203), έως 23/01/2014

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17/01/2014 ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα   ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου (έως 28/02/13)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εγκατάστασης και συντήρησης συστήματος ελεγχόμενης ηλεκτρονικής εισόδου (έως 28/02/13) Το Ν.Π.Ι.Δ Ο.Α.Κ.Α «Σπύρος Λούης» σύμφωνα με την απόφαση της 3ης /5.12.2012 συνεδρίασης του Δ.Σ του ΟΑΚΑ, προτίθεται άμεσα να προχωρήσει στην...