Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών (Εισ.73/12320 , έως και τις 5-2-2013)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι, 29/01/2013         ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους   Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την κατασκευή αντικραδασμικών βάσεων κυκλοφορητών λεβήτων θέρμανσης. (εισηγ,8768, έως 8/2/13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 29/1/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την μεταφορά-τοποθέτηση A/C. (εισηγ,8894, έως 6/2/13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/1/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 28/01/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια 2 εκτυπωτών HP Laserjet P3015D Κωδικός CE526A(εισηγ. 71/3785, έως 31/1/2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 25/1/2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών...

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ουσιών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,3766. έως 31.01.13)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 25.01.2013       ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 3781, έως 31.01.2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ :...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ελεγχο και Επισκευή μηχανημάτων του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 3786, έως 31.01.2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ :...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια Ξηραντή Ψυκτικού Τύπου, για το Εργαστηρίο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 3788, έως 31.01.2013)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 25.01.2013     ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Ανάρτηση στην ιστοσελίδα ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (UPS)

                                        Μαρούσι, 05/09/2012 Αρ....