Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την κατασκευή και τοποθέτηση σταθερού παραθύρου αλουμινίου, εσωτερικού χώρου, διαστάσεων περίπου 150Χ200cm, με υαλοπίνακα ανοιγόμενο, ασφαλείας, σύμφωνα με την με αρ. 809/3458 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 06/12/2021), προϋπολογισμού 850,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

                                             ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και την μεταφορά 50 τεμ. κώνων κυκλοφορίας από εύκαμπτο pvc με βαριά λαστιχένια βάση ύψους 70 cm, βάση 35Χ35cm και βάρους άνω των 3,0 k.g., σύμφωνα με την με αρ. 868/3475 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων, προϋπολογισμού 980,00€ ( ημερομηνία υποβολής έως 06/12/2021

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών, 1) 15 λουκέτακοντόλαιμαmaster,2) 15 λουκέτα μακρύλαιμαmaster, 3) 30 αλυσίδες μισού μέτρου έκαστη, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ. εισηγ,857/4980/04/11/2021).

   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια σημαιών , σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης Υλικού ,0049 έως 6.12.21)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                              Μαρούσι, 23...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση οικίσκου / φυλακίου διαστάσεων 110Χ110Χ250 cm, με ηλεκτρολογική εγκατάσταση, για τη δημιουργία σταθμού ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών της φύλαξης, στην είσοδο του Προπονητηρίου του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 2.000,00 πλέον ΦΠΑ

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών1) 110 τεμάχιαημεροδείκτες γυριστοί επιτραπέζιοι,2)83 τεμάχια ημερολόγια-ατζέντα(ολόκληρη σελίδα για κάθε ημέρα) 3) 78 τεμάχιαπλανογράμματα με μεγάλο χώρο για το Σ/Κ, σύμφωνα με τις εισηγήσειςτου τμήματος Διαχείρισης Υλικού (αρ. εισηγ,823/0048/29/10/2021).

                                             ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για την «Συντήρηση και αισθητική παρέμβαση του Booth VIP στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά μόνο βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 5.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 785/3463 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 700,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής τεχνικο-οικονομικών προσφορών για την προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες του συνεργείου του τμήματος Δομικών Έργων , σύμφωνα με την με αρ. 787/3461 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 11/11/2021), συνολικού προϋπολογισμού 480,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών για την Προμήθεια Πλαστικού Δαπέδου, σύμφωνα με την με αρ. 164/0648 εισήγηση του τμήματος Δομικών Έργων ( ημερομηνία υποβολής έως 05.11.2021), προϋπολογισμός 15.000,00€.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                      Ανάρτητεο στο site OAKA...