Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης     ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.490,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης    (εισηγ.3731/7-03-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ,διαγνωστικά μηχανήματα    ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας    (εισηγ.1858/23-12-22).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                         ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για Προμήθεια και μεταφορά λιπάσματος  χλοοταπήτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Πρασίνου (εισηγ.190/1990/3-3-2023).

           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ηλεκτροκαρδιογράφου και απινιδωτή   ,  ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 4.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Υγειονομικής Μέριμνας    (εισηγ.1862/20-02-23).

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφοράς για «Ετήσια παροχή τεχνικών υπηρεσιών και την προληπτική συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ο.Α.Κ.Α.», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού 19.000,00 πλέον ΦΠΑ.  

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Εργασία αποκατάστασης των αρμών σύνδεσης συστολής/διαστολής (35m) στις ράμπες των θυρών του επιπέδου 3 στο Κεντρικό Στάδιο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €1.450,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 94/2376/26-1-23).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για αγορά  Καρεκλών (250 τεμαχίων), στοιβαζόμενες χρώμα μαύρο, μεταλλικός σκελετός μαύρο χρώμα, πλάτη και έδρα πλαστικό ΡΡ ύψος περίπου 80cm x53x55, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €6.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  Οικονομικής Διαχείρισης  (εισηγ.148/3725/6-2-2023).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                              ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO services)  , με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά και έκπτωση βάσει τιμής, προϋπολογισμού 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ  , σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Μηχανογράφησης   (εισηγ.2451/30-01-23).

                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση Σάουνας, μεταλλικών φοριαμών αποδυτηρίων (τεμχ10) και παγκάκια αποδυτηρίων (τεμχ4) κάλυψης αναγκών Άρσης Βαρών στο Προπονητήριο του Ο.Α.Κ.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €13.000,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος  ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (εισηγ. 115/2372/27-1-23).

                       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ...