ΟΑΚΑ, 19/9/2023

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου, του ΟΑΚΑ, οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του. Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του ’90 διεξάγονται εργασίες αυτού του μεγέθους στο κεντρικό μηχανοστάσιο ενός Κέντρου που έχει φιλοξενήσει Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες αλλά και σπουδαίες διεθνείς διοργανώσεις.

Στο πλαίσιο των εργασιών έχει, ήδη, αντικατασταθεί ολόκληρο το υποστηρικτικό σύστημα του λεβητοστασίου, σε ότι αφορά τις βάνες και τις αντλίες, αλλά και όλοι οι ηλεκτρολογικοί πίνακες. Παράλληλα, τοποθετήθηκε συσκευή μαγνητικού φίλτρου για να αποφευχθούν οι εισροές ρινισμάτων μετάλλων από τις σωληνώσεις στο σύστημα των λεβήτων και των αντλιών.

        Οι συγκεκριμένες εργασίες εντάσσονται στην ενεργειακή αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Πρόκειται για έργα που υλοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ και το Ταμείο Ανάκαμψης και έχουν ως στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας, κάτι που θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα του αθλητικού συγκροτήματος. Έτσι, ήδη, αντικαταστάθηκαν έξι λέβητες μηχανοστασίου με νέους σύγχρονης τεχνολογίας, καύσης φυσικού αερίου. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη ο καθαρισμός του δικτύου παροχής ζεστού νερού, από και προς του λέβητες, μήκους άνω των 6,5χλμ., αλλά και η αντικατάσταση του ψυχροστασίου, με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης απόδοσης στο νέο σύστημα κλιματισμού, με χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Με την τροποποίηση της λειτουργίας των λεβήτων επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση.

Έργα όμως γίνονται και εκτός του εσωτερικού του Ολυμπιακού Κέντρου Υγρού Στίβου. Έτσι, έχει, ήδη, ξεκινήσει η απομάκρυνση, από την οροφή του των παλαιών μηχανημάτων κλιματισμού και η αντικατάστασή τους με νέα, σύγχρονης τεχνολογίας.

Στις εργασίες που πραγματοποιούνται το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο Ολυμπιακό Κέντρο Υγρού Στίβου θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι επισκευές στις κολυμβητικές δεξαμενές, που αφορούν σε καθαρισμό και στοκάρισμα των αρμών, η επάλειψη με ειδικό αλγοκτόνο αστάρι για τους μύκητες, η τοποθέτηση των αποκολλημένων πλακιδίων καθώς και η αποκατάσταση σαθρών επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμό σε τοιχοποιίες.