.. Την Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στο Ποδηλατοδρόμιο του Ο.Α.Κ.Α. πρόκειται να διεξαχθεί ΣΥΝΑΥΛΙΑ του ΠΑΜΕ.