Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την υποβολή Οικονομικών προσφορών για τη Προμήθεια και Τοποθέτηση επίπλου μελαμίνης για τις ανάγκες του γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης, σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Έπιπλο από Λευκή Μελαμίνη πάχους 22mm, αποτελούμενο από:

  • 4 ερμάρια διαστάσεων 50Χ75Χ40cm με ανοιγόμενες πόρτες και εσωτερικά ράφια.
  • Στήλη με ράφια διαστάσεων 50Χ145Χ40cm και τρία ράφια.
  • Τα ράφια θα έχουν ενιαίο καπάκι πάχους 25mm.
  • Τα πόδια θα είναι μεταλλικά.

Οι   οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αποσταλούν ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟ στο Πρωτόκολλο του ΟΑΚΑ  έως 10.09.2020. Το άνοιγμα των φακέλλων θα γίνει την επομένη εργάσιμη ημέρα (08.09.2020 ώρα 10.00, στο γραφείο Προμηθειών).

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ  ο αριθμός εισήγησης  434/0619, άλλως δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές λεπτομέρειες του έργου με την κ. Ε. Μαλανδράκη  τηλ. 210-6834773.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

 

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση.