ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ _ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ (2378)