Κλειστό Προπονητήριο

1ο  Βοηθητικό Προοπονητήριο  (33μ Χ 29.80μ)

2ο Βοηθητικό Προπνητήριο (33μ Χ 21.30 μ)

 

Βοηθητικοί χώροι : τουαλέτες, αποθήκες.

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ Ο.Α.Κ.Α.